Zaznacz stronę

Klucze SSH

Generowanie klucza SSH:

ssh-keygen -t rsa -C "[email protected]"

Po wprowadzeniu komendy zostaniemy zapytani o nazwę pliku w którym będzie przechowywany nasz klucz, a krok dalej o hasło.

Klucz bez hasła przydatny przy synchronizacji danych poprzez rsync:

ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa -q -P ""

Kopiowanie klucza publicznego do schowka:

pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub

Dodawanie klucza SSH do autoryzowanych kluczy na serwerze zdalnym.
W przypadku gdy plik nie istnieje:

touch ~/.ssh/authorized_keys
chmod 0644 ~/.ssh/authorized_keys

Przerzucanie klucza ze schowka do utworzonego pliku:

pbpaste > ~/.ssh/authorized_keys