Zaznacz stronę

Jak w szybki sposób zmusić twojego Maca do gadania?

Przy pomocy prostego kodu AppleScript, możesz wywołać okno dialogowe, w którym zostaniesz poproszony o wprowadzenie tekstu. Tekst zostanie “przeczytany” przez wbudowany w system syntezator mowy.

set message to ""
repeat while (message = "")
    set result to display dialog "Say text" default answer ""
    set message to (text returned of result)
end repeat
say message

Po zainstalowaniu w systemie polskiego głosu “Agata”, możesz go wykorzystać w skrypcie. Wystarczy zmodyfikować ostatni wiersz:

say message using "Agata"