Zaznacz stronę

sudo bez hasła dla wybranych aplikacji

Dzisiaj uruchamiając ponownie serwer apache na swoim komputerze, musiałem po raz n-ty podać hasło użytkownika. Z racji, że robię to dość często, chciałem, aby ten proces odbywał się bez mojej dodatkowej autoryzacji. Dobrałem się więc do konfiguracji polecenia sudo.
Możemy ją znaleźć pod tą ścieżką:

/etc/sudoers

Zalecam edytowanie tego pliku za pomocą polecenia:

sudo visudo

Dodałem tam poniższy wpis:

wujku  ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/apachectl

Od tego momentu, mogę korzystać z polecenia:

sudo apachectl

Bez podawania za każdym razem mojego hasła.