Programmer blog

Thoughts, stories and ideas.

sudo bez hasła dla wybranych aplikacji

Dzisiaj uruchamiając ponownie serwer apache na swoim komputerze, musiałem po raz n-ty podać hasło użytkownika. Z racji, że robię to dość często, chciałem, aby ten proces odbywał się bez mojej dodatkowej autoryzacji. Dobrałem się więc do konfiguracji polecenia sudo. Możemy ją znaleźć pod tą ścieżką: /etc/sudoers Zalecam edytowanie tego…

Continuar leyendo

Tworzenie tablicy z ciągu znaków - AppleScript

AppleScript pozwala na ustawienie separatora, po którym będzie dzielił tekst. Umożliwia także łączenie elementów tablicy w ciąg znaków. Domyślne separator jest ustawiony na {“”}, dzieląc tekst po każdym znaku. W prosty sposób możesz go zmienić, przykładowo na spacje: set AppleScript's text item delimiters to space lub w innej formie: set AppleScript's…

Continuar leyendo

Jak w szybki sposób zmusić twojego Maca do gadania?

Przy pomocy prostego kodu AppleScript, możesz wywołać okno dialogowe, w którym zostaniesz poproszony o wprowadzenie tekstu. Tekst zostanie “przeczytany” przez wbudowany w system syntezator mowy. set message to "" repeat while (message = "") set result to display dialog "Say text" default answer "" set message to (text returned of result) end repeat say…

Continuar leyendo

Zmienna PATH - dodawanie własnego katalogu

Chcąc uruchomić skrypt lub program, musisz przejść do katalogu w którym się znajduje: cd ~/Documents/Skrypty a później go uruchomić: ./clearTmp Lepszym rozwiązaniem jest przeniesienie wszystkich często używanych przez ciebie skryptów do jednego katalogu, który dodasz do zmiennej środowiskowej PATH, przez co będziesz miał dostęp do swoich narzędzi w każdym…

Continuar leyendo

Bootowalny pendrive pod OS X

Nie raz spotykamy się z problemem utworzenia na naszej małej przenośnej pamięci, bootowalnego instalatora, przykładowo z systemem operacyjnym z rodziny Linuxa. Pierwszym działaniem będzie konwersja pobranego obrazu systemu z .iso na .img posługując się wbudowanym w system narzędziem (po konwersji należy zmienić rozszerzenie pliku z .img.dmg na *.img *drugim…

Continuar leyendo

Klucze SSH

Generowanie klucza SSH: ssh-keygen -t rsa -C "your@address.com" Po wprowadzeniu komendy zostaniemy zapytani o nazwę pliku w którym będzie przechowywany nasz klucz, a krok dalej o hasło. Klucz bez hasła przydatny przy synchronizacji danych poprzez rsync: ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa -q -P "" Kopiowanie klucza publicznego…

Continuar leyendo